Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Petra Mejzlíková
referentka - podatelna I.

  • komplexní zajištění a koordinace spisové služby, předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů
  • zajištění poštovní služby MěÚ
  • obsluha telefonní ústředny
  • dle pokynů nadřízeného zveřejňuje informace na Úřední desce města, elektronické úřední desce města a informačních tabulích města ve stanovených lhůtách
  • další práce, dle příkazu nadřízeného
Telefon:
pevná linka: 325 517 111
E-mail:
oficiální: podatelna@mesto-milovice.cz
neoficiální: petra.mejzlikova@mesto-milovice.cz