Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Pavlína Labajová
referentka - podatelna II.

  • příruční spisovna MěÚ Milovice
  • evidence smluv,
  • zástup referentky KÚ – podatelna I.
  • obsluha telefonní ústředny
  • další práce, dle příkazu nadřízeného
Telefon:
pevná linka: 325 517 111
E-mail:
neoficiální: pavlina.labajova@mesto-milovice.cz
oficiální: podatelna@mesto-milovice.cz