Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Pavlína Labajová
referentka - podatelna II.

  • Příruční spisovna MěÚ Milovice,
  • Evidenci smluv, 
  • Zástup referentky KÚ – podatelna I.
  • Obsluha telefonní ústředny
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného. 
 Telefon:
pevná linka: 325 517 111
E-mail:
neoficiální: pavlina.labajova@mesto-milovice.cz
oficiální: podatelna@mesto-milovice.cz