Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Nelly Garneková
referentka - podatelna II.

  • Příruční spisovna MěÚ Milovice,
  • Vede Evidenci smluv, 
  • Zastupuje referentku KÚ – podatelna I., provádí obsluhu telefonní ústředny,
  • Ve spolupráci s Asistentkou kanceláře úřadu zajišťuje - realizuje drobné nákupy,
  • Pomáhá při zajišťování kulturních a jiných akcích pořádaných městem,

Další práce, dle příkazu nadřízeného. 

 Telefon:
pevná linka: 325 517 111
E-mail:
neoficiální: nelly.garnekova@mesto-milovice.cz
oficiální: podatelna@mesto-milovice.cz