Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Miroslava Dlouhá
vedoucí kanceláře úřadu

  • tvorba vnitřních předpisů úřadu
  • dohled nad plněním úkolů podle usnesení orgánů města
  • komunikační článek mezi vedením města a jednotlivými odděleními
  • koordinace výkonu veřejně prospěšných prací a obecně prospěšných prací
  • agenda registru práv a povinností
  • účast na jednání RM a ZM, odpovědnost za vyhotovení zápisů RM a ZM
  • zajištění organizace voleb
  • výkon agendy registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí
  • agenda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • další práce, dle příkazu nadřízeného
 
Telefon:
pevná linka: 325 517 103
mobilní: 602 400 089
E-mail:
oficiální: miroslava.dlouha@mesto-milovice.cz