Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Miroslava Dlouhá
vedoucí kanceláře úřadu

  • tvorba vnitřních předpisů úřadu,
  • zajištění organizace voleb,
  • výkon agendy registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí,
  • agenda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • dohled nad plněním úkolů podle usneseníí orgánů města,
  • komunikační článek mezi vedením města a jednotlivými odděleními,
  • koordinace výkonu veřejně prospěšných prací a obecně prospěšných prací,
  • agenda registru práv a povinností,
  • účast na jednání RM a ZM, odpovědnost za vyhotovení zápisů RM a ZM,
  • další práce, dle příkazu nadřízeného.
 
Telefon:
pevná linka: 325 517 103
mobilní: 602 400 089
E-mail:
oficiální: miroslava.dlouha@mesto-milovice.cz