Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Miroslava Dlouhá
vedoucí kanceláře úřadu

 • Vedení kancelář úřadu
 • Zabezpečování administrativních a provozních záležitostí oddělení
 • Tvorba vnitřních předpisů úřadu
 • Zajištění organizace voleb
 • Plní úkoly k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů města
 • Komunikační článek mezi vedením města a jednotlivými odděleními
 • Zabezpečení informovanosti zaměstnanců MěÚ Milovice
 • Zajišťování koordinace výkonu veřejně prospěšných prací a obecně prospěšných prací
 • Agenda registru práv a povinností
 • Účastní se jednání RM a ZM, zodpovídá za vyhotovení zápisů RM a ZM
 • Další práce, dle příkazu starosty, 1. místostarosty a místostarosty 
 
Telefon:
pevná linka: 325 517 102
mobilní: 602 400 089
E-mail:
oficiální: miroslava.dlouha@mesto-milovice.cz