Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Miroslava Dlouhá
vedoucí kanceláře úřadu

  • Tvorba vnitřních předpisů úřadu
  • Zajištění organizace voleb
  • Výkon agendy registračního úřadu
  • Agenda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Dohled nad plněním úkolů podle usneseníí orgánů města
  • Komunikační článek mezi vedením města a jednotlivými odděleními
  • Koordinace výkonu veřejně prospěšných prací a obecně prospěšných prací
  • Agenda registru práv a povinností
  • Účast na jednání RM a ZM, odpovědnost za vyhotovení zápisů RM a ZM
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného.
 
Telefon:
pevná linka: 325 517 103
mobilní: 602 400 089
E-mail:
oficiální: miroslava.dlouha@mesto-milovice.cz