Přihlášení k odběru hlášení ZDE

Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Martina Patočková
referentka - veřejné zakázky

  • Zajištění zadávání veřejných zakázek, 
  • Podpora zadávání veřejných zakázek příspěvkovým organizacím města Milovice
  • Administrace zadávání veřejných zakázek pro potřeby všech oddělení MěÚ dle zákona o zadávání veřejných zakázek a směrnice Města Milovice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  • Příprava zadávacích řízení investičních akcí,
  • Příprava a zajišťování podkladů pro stavební řízení,
  • Zajištění podkladů pro získání dotačních titulů,
  • Aktivní sledování a zajištění vyhodnocení udržitelnosti veřejných zakázek realizovaných z dotací
  • V nepřítomnosti zastupuje Referenta OI – dotace
  • Další práce dle příkazu nadřízeného. 
Telefon:
pevná linka: 325 517 122
mobilní: 797 970 768
E-mail:
oficiální: martina.patockova@mesto-milovice.cz