Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Martina Patočková
referentka - veřejné zakázky

  • Zajištění zadávání veřejných zakázek, 
  • Podpora zadávání veřejných zakázek příspěvkovým organizacím města Milovice
  • Administrace zadávání veřejných zakázek pro potřeby všech oddělení MěÚ s výjimkou OSMMI dle zákona o zadávání veřejných zakázek a směrnice Města Milovice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  • Zajištění podkladů pro získání dotačních titulů,
  • Aktivně vyhledává vypsané dotační výzvy a informuje starostu, místostarosty, vedoucí KÚ a vedoucí / referenty ostatních oddělení o existenci či očekávaném vypsání dotačních výzev v oblasti jejich působnosti,
  • Ve spolupráci s příslušnými referenty připravuje žádosti o dotace pro všechna oddělení MěÚ s výjimkou OSMMI,
  • Zajišťuje činnosti související s podáváním žádostí o podpory a dotace a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor (s výjimkou těch, které spadají pod OSMMI),
  • Aktivní sledování a zajištění vyhodnocení udržitelnosti veřejných zakázek realizovaných z dotací
  • Další práce dle příkazu nadřízeného. 
Telefon:
pevná linka: 325 517 122
mobilní: 797 970 768
E-mail:
oficiální: martina.patockova@mesto-milovice.cz