Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Marie Znamenáčková
asistentka kanceláře úřadu

  • Zajištění denního chodu kanceláře úřadu,
  • Zajištění propagace města, záměrů, výsledků,
  • Zajištění informovanosti obyvatel všemi dostupnými prostředky vč. hlášení místního rozhlasu
  • Drobné nákupy dle příkazu nadřízeného,
  • Vyhotovení zápisů RM a ZM, včetně účasti na jednání ZM.
  • Spoluúčast při zajišťování akcí města Milovice, 
  • Přepis materiálů starosty a místostarostů,
  • Pro celý MěÚ zajišťuje hospodaření s autoparkem – kontrola knihy jízd, STK, rezervace automobilů (s výjimkou vozidla přiděleného do správy OSMMI) v el. Kalendáři
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného. 
Telefon:
pevná linka: 325 517 100
mobilní: 602 250 025
E-mail: 
meu@mesto-milovice.cz
marie.znamenackova@mesto-milovice.cz