Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Marie Znamenáčková
asistentka kanceláře úřadu

  • zajištění denního chodu kanceláře úřadu,
  • výkon agendy registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí,
  • vyhotovení zápisů RM a ZM, včetně účastni na jednání ZM,
  • přepis materiálů starosty a místostarostky,
  • pro celý MěÚ zajišťuje hospodaření s autoparkem – kontrola knihy jízd, STK, rezervace automobilů (s výjimkou vozidla přiděleného do správy OSMMI) v el. kalendáři
  • další práce, dle příkazu nadřízeného. 
Telefon:
pevná linka: 325 517 100
mobilní: 602 250 025
E-mail: 
oficiální: meu@mesto-milovice.cz
neoficiální: marie.znamenackova@mesto-milovice.cz