Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Marie Znamenáčková
asistentka kanceláře úřadu

  • Zajištění denního chodu kanceláře úřadu,
  • Výkon agendy registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí
  • Vyhotovení zápisů RM a ZM, včetně účastni na jednání ZM
  • Metodik pro účely naplňování vyplývajících z Nařízení a z právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů
  • Přepis materiálů starosty a místostarostky
  • Pro celý MěÚ zajišťuje hospodaření s autoparkem – kontrola knihy jízd, STK, rezervace automobilů (s výjimkou vozidla přiděleného do správy OSMMI) v el. kalendáři
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného. 
Telefon:
pevná linka: 325 517 100
mobilní: 602 250 025
E-mail: 
meu@mesto-milovice.cz
marie.znamenackova@mesto-milovice.cz