Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Bc. Lucie Petrtýlová
referentka- pracovník vztahů k veřejnosti

  • Práce editora a redaktora - zodpovědnost za obsah, formu a celkovou podobu zpravodaje Milovické Echo, vč. vyhledávání a posuzování témat a následné zpracování článků pro tisk,
  • Tvorba a distribuce PR článků a tiskových zpráv,
  • Zveřejňování aktuálních informací o činnosti a výsledcích města prostřednictvím WEB stránek a  facebookového profilu města Milovice i ve spolupráci se všemi druhy médií,
  • Propagace dění ve městě prostřednictvím WEB stránek
  • Průzkum a vyhodnocování názorů veřejnosti na aktuální dění ve městě (zpracování dotazníků, anket, vedení statistik, přehledů apod.),
  • Krizová komunikace
  • Vedení databáze novinářů a komunikace s nimi;
  • Organizování kulturních a společenských akcí, informačních a popularizačních akcí pro veřejnost, tiskových konferencí a dnů otevřených dveří,
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného. 
Telefon:
pevná linka: 325 517 104
mobilní: 797 974 045
E-mail:
oficiální: lucie.petrtylova@mesto-milovice.cz