Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Jiřina Lenikusová
referentka - podatelna I.

  • Komplexní zajištění a koordinace spisové služby, předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů
  • Zajišťuje poštovní služby MěÚ,
  • Provádí obsluhu telefonní ústředny,
  • Ve spolupráci s asistentkou kanceláře úřadu +zajišťuje - realizuje drobné nákupy,
  • Dle pokynů nadřízeného zveřejňuje informace na Úřední desce města, elektronické úřední desce města a informačních tabulích města
  • Ve stanovených lhůtách tyto informace snáší,
  • Pomáhá při zajišťování kulturních a jiných akcích pořádaných městem,
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného. 
 Telefon:
pevná linka: 325 517 111
E-mail:
neoficiální: jirina.lenikusova@mesto-milovice.cz
oficiální: podatelna@mesto-milovice.cz