Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Eva Hrušková
referentka - pracovník vztahů k veřejnosti

  • zajištění propagace města (vytváření pozitivní image města a úřadu s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost)
  • tvorba a distribuce PR článků, tiskových zpráv a krizová komunikace
  • práce editora a redaktora – zodpovědnost za obsah, formu a celkovou podobu zpravodaje Milovické Echo, vč. vyhledávání a posuzování témat a následné zpracování článků pro tisk
  • vytváření plánů kulturních a společenských akcí, informačních a popularizačních akcí pro veřejnost, tiskových konferencí a dnů otevřených dveří a dohled nad jejich plněním
  • koordinace a zabezpečení spolupráce s partnerskými městy a mezinárodních vztahů
  • zajištění informačního servisu prostřednictvím webových stránek města a dalších komunikačních kanálů,
  • další práce, dle příkazu nadřízeného

Telefon:
pevná linka: 325 517 104
mobilní: 734 107 971

Email:
oficiální: eva.hruskova@mesto-milovice.cz

Echo: echo@mesto-milovice.cz