Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Monika Hanzlová
referentka - pokladna, evidence místních poplatků, VHP

  • Vedení pokladny (výběr všech místních a správních poplatků, ostatních plateb v hotovosti),
  • Evidence místních poplatků (poplatky ze psů, poplatky za komunální odpad),
  • Vymáhání místních poplatků včetně vystavování platebních výměrů,
  • Vymáhání ostatních pohledávek kromě pohledávek z bytového hospodářství,
  • Evidence hrobových míst včetně sepisování smluv,
  • Povolování provozu výherních hracích přístrojů (VHP) dle zvláštního zákona,
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného.
Telefon:
pevná linka: 325 517 143
E-mail:
oficiální: monika.hanzlova@mesto-milovice.cz