Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Monika Hanzlová
referentka - vymáhání pohledávek

  • vymáhání místních poplatků včetně vystavování platebních výměrů
  • vymáhání ostatních pohledávek kromě pohledávek z bytového hospodářství
  • evidence hrobových míst včetně sepisování smluv a odesílání 1. upomínky
  • zástup pokladny
  • další práce, dle příkazu nadřízeného

E-mail:
oficiální: monika.hanzlova@mesto-milovice.cz