Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Marcela Pokorná
vedoucí oddělení

  • Vedení Ekonomického oddělení
  • Výkon funkce hlavní účetní
  • Komplexní vedení účetnictví včetně bezhotovostního a hotovostního styku s bankou,
  • Výplata mezd,
  • Zástup pokladny
  • Odpovídá za zajištění vymáhání pohledávek EO
  • Odpovídá za provádění kontrol týkajících se dodržování OZV o místních poplatcích
  • Další práce dle příkazu nadřízeného.
 
Telefon:
pevná linka: 325 517 141
E-mail:
oficiální: marcela.pokorna@mesto-milovice.cz