Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Marcela Pokorná
vedoucí oddělení

  • výkon funkce hlavní účetní
  • komplexní vedení účetnictví včetně bezhotovostního a hotovostního styku s bankou
  • výplata mezd
  • zástup pokladny
  • odpovídá za zajištění vymáhání pohledávek EO
  • odpovídá za provádění kontrol týkajících se dodržování OZV o místních poplatcích
  • další práce dle příkazu nadřízeného
Telefon:
pevná linka: 325 517 141
E-mail:
oficiální: marcela.pokorna@mesto-milovice.cz