Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Ing. Renata Štěrbová
referentka - mzdová účetní, vydané faktury

  • Komplexní vedení mzdového účetnictví včetně přípravy nových pracovních smluv/metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění a náhrada mzdy v pracovní neschopnosti/,
  • Roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob za město Milovice;
  • Vyúčtování stravenek zaměstnancům,
  • Seznámení zaměstnanců s tematickým plánem BOZP,
  • Evidence vydaných faktur,
  • Výkon funkce správce rozpočtu,
  • Zástup vedoucí EO,
  • Další práce, dle příkazu nadřízeného.
Telefon:
pevná linka: 325 517 142
E-mail:
oficiální: renata.sterbova@mesto-milovice.cz