Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Ing. Renata Štěrbová
referentka - mzdová účetní, vydané faktury

  • komplexní vedení mzdového účetnictví včetně přípravy nových pracovních smluv/metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění a náhrada mzdy v pracovní neschopnosti
  • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob za město Milovice
  • vyúčtování stravenek zaměstnancům
  • seznámení zaměstnanců s tematickým plánem BOZP
  • evidence vydaných faktur
  • výkon funkce správce rozpočtu
  • zástup vedoucí EO
  • další práce, dle příkazu nadřízeného
Telefon:
pevná linka: 325 517 142
E-mail:
oficiální: renata.sterbova@mesto-milovice.cz