Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Omezení chodu MěÚ Milovice od 12. 10. 2020 do odvolání

V souladu s usnesením Vlády České republiky č. 994/2020 ze dne 8. 10. 2020 je od pondělí 12. 10. 2020 do odvolání omezena činnost Městského úřadu následovně:

Úřední hodiny pro veřejnost (vč. podatelny a pokladny):
Pondělí 7:00 – 12:00
Středa 13:00 – 18:00

Turistické informační centrum - uzavřeno

Komunikaci s městským úřadem provádějte telefonicky či elektronicky. K podání písemností mimo úřední hodiny prosím využijte podací schránku umístěnou na budově radnice (v případě obsáhlé dokumentace lze předat po telefonické domluvě i osobně). K zaplacení poplatků využívejte bezhotovostní platby.

Činnost MěÚ mimo úřední hodiny pro veřejnost není přerušena, docházka zaměstnanců byla však upravena na skupiny, kdy část oddělení je přítomna na MěÚ a část pracuje dálkovým přístupem z domova. O přítomnosti konkrétního zaměstnance Vás informuje podatelna na čísle 325 517 111 nebo lze zaměstnance kontaktovat na mobilní telefon
Kontakty zde: http://urad.mesto-milovice.cz/cs/mestsky-urad/kontakty/

Prosíme, vždy, kdy je to možné – upřednostněte elektronický/telefonický způsob komunikace a osobní kontakt využijte pouze za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Děkujeme.

Celé znění přijatých opatření naleznete zde: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=398&r=2020