Město Milovice
Oficiální stránka

Město plné zeleně

Zápis do 1. tříd základní školy a mateřské školy Juventa pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, milé děti!

Srdečně vás zveme 29.3. 2017 od 8:00 do 11:45 hodin na Den otevřených dveří, který bude pořádat naše škola. Uvidíte průběh výuky vašich dětí, během velké přestávky vám předvedeme krátký kulturní program, který nacvičil pěvecký sbor naší školy. Poznejte blíže prostředí naší školy.

Zároveň vás zveme k zápisu dětí do 1. tříd, který proběhne ve dnech 3. a 4.4. 2017 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy ZŠ Juventa. Náhradní termín zápisu je 11.4. 2017 od 14:00 do 16:00 hodin.

Co budete k zápisu potřebovat:

1. Rodný list dítěte.

2. Průkaz zdravotní pojišťovny, u které je dítě registrováno.

3. Zákonný zástupce musí mít platný osobní doklad (OP, pas).

4. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonného zástupce dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit.  

5. Pokud budete požadovat odklad školní docházky, musí být žádost doložena doporučením ošetřujícího dětského lékaře a příslušného školského poradenského zařízení. Doporučujeme se ve specializovaném pracovišti včas objednat.

Jak bude zápis probíhat?

Zápis není zkouška, proto se nedoporučuje cvičit s dítětem jakoukoli dovednost a znalost. Celkovým smyslem zápisu je posoudit školní zralost dítěte. Součástí zápisu je rozhovor s učitelem, přeříkání básničky nebo zazpívání písničky, kresba, otázky ze všeobecného přehledu (např. znalost barev, geometrických tvarů, písmen, čísel). Dále se zkouší, zda dítě zná své jméno, adresu a věk. Dítě plní určité úkoly a nakonec odchází s drobným dárkem.

Jako určité vodítko pro rodiče před zápisem může sloužit i materiál MŠMT – Desatero pro rodiče, který je uveřejněn na tomto odkazu:  http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku?highlightWords=desatero

Pro více informací využijte: 

tel: 325 532 598 nebo www.zsjuventa.cz, info@zsjuventa.cz

Těšíme se na Vás!